Woodworking Recycling Project Anyone Can Do It This Way – Build Table And Chair From Old Pallet Bar

Anyone Can Do It By Doing This – Build Table And Chair From
+

Ted's Woodworking Plans Online Course
Woodworkers Secrets Revealed – Click Here to Discover the #1 Woodworking Resource!

You May Also Like

About the Author: Woodworking Carpentry

2 Comments

  1. Hola está muy práctico, cómo para un ama de casa q no es carpintera, gracias x compartir ..🤗

  2. Czegoś tu nie rozumiem. Z kawałków starych palet zbijać nowe palety by z nich tworzyć niepotrzebnie ciężką i przesztywnioną konstrukcję mającą docelowo być stołem. Z szufladami co do których wykorzystania chyba nie ma się pomysłu. Dodatkowo cztery skrzynki siedziska układane na wierzchu ale mające tworzyć komplet. Według mnie całkiem nieprzemyślane. Konstrukcja blatu mogła być lżejszą. Siedziska jako elementy wsuwane pod blat. Jeśli komuś by bardzo zależało to w każdym z nich mogła by być szuflada. Centralnie w blacie wyciągana ponad jego płaszczyznę wieża mieszcząca czajniczek i filiżanki. Jedność, ekonomia i elegancja.
    I don’t understand something here. Use pieces of old pallets to make new pallets to create an unnecessarily heavy and overstiffened structure that will ultimately be a table. With drawers as to the use of which there is probably no idea. In addition, four seat boxes stacked on top but intended to form a set. Pretty inconsiderate in my opinion. The tabletop design could have been lighter. Seats as elements that slide under the table top. If someone really cared, there could be a drawer in each of them. Centrally in the countertop, there is a tower with a teapot and cups, which is pulled out above its plane. Unity, economy and elegance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *